Kristine Gismervik

Forsker, veterinær, Havbruk, villfisk og velferd

Fagområder
Bakteriologi, Desinfeksjon, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fiskevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Matbakteriologi, Mattrygghet, Miljø- og smittetiltak, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser
Mobilnr
+47 90547679
E-post
stine.gismervik@vetinst.no

Forskningsprosjekter