Kristine Gismervik

Fagansvarlig fiskevelferd, veterinær, PhD, Havbruk, villfisk og velferd

Presentasjon

Dyrevelferd og fiskehelse; i Én helse/-velferdsperspektiv, inklusiv velferdsindikatorer. Forskning og forvaltningsstøtte, rådgiving.

Leder for Fiskevelferdsforumet- samarbeidsplattform med Havforskningsinstituttet;  https://www.vetinst.no/fagomrader/dyrevelferd/fiskevelferdsforumet 

Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT), 2022-2025, personlig oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

Medlem av Forsøksdyrkomiteen, 2023-2027, personlig oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet

Fagområder
Bakteriologi, Desinfeksjon, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Mattrygghet, Molekylærbiologi, Mykologi, Zoonoser
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter