Høyaktuelt seminar om fiskevelferd på AquaNor

Denne saken er eldre enn to år

Å gjøre kunnskap om velferd hos fisk tilgjengelig for de som arbeider med oppdrett er viktig. Sammen med FHF og Havforskningsinstituttet inviterte Veterinærinstituttet til et velferdsseminar på AquaNor 2017. Her ble bl.a. en håndbok for velferd presentert.

Håndboka er et resultat fra et prosjekt kalt FISHWELL som Nofima, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Nord, Universitetet i Stirling, UK og Veterinærinstituttet har vært sammen om. Intensjonen med håndboka er å hjelpe de som jobber med oppdrett å bli enda tryggere på hva som er god fiskevelferd og hvordan velferden kan måles ute på oppdrettsanlegg. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Målet er også å bidra til å ivareta og optimalisere velferd i daglig drift i ulike produksjonssystemer og under ulike rutiner.

Fagsjef Kjell Maroni fra FHF som var konferansier for seminaret,løftet frem håndboka som et milpælsarbeid som har resultert i en verktøyboks med velferdsindikatorer som enkelt kan tas i bruk og vil hjelpe oppdretterne til å dokumentere fiskevelferd bedre enn hittil.

Ståa for velferden

Seminaret ble innledet av et foredrag av Tore S. Kristiansen (Havforskningsinstituttet) om hvordan det går med oppdrettsfisken i sjøanleggene. Deretter ble håndboka og dets ulike deler presentert av henholdsvis Chris Noble (Nofima) og Lars H. Stien (HI), Jelena Kolarevic (Nofima) og Lars H. Stien (HI) og Stine Gismervik (Veterinærinstituttet). Sistnevnte fokuserte på hvordan en kan lese av fisken om håndteringen av den er OK.

Utfordringer

Neste del av seminaret hadde søkelyset på utfordringer med fiskevelferd der Margareth Bergesen i Mattilsynet, Fredrik Staven ved Nord Universitet og Stine Gismervik ved Veterinærinstituttet kom med hver sine betraktninger om blant annet regelverksoppfølging, rensefisk og avlusing. I samarbeid med flere fiskehelsetjenester har Veterinærinstituttet blant annet utviklet «Velferdsplakaten». Dette er et skåringssystem av ytre akutte skader på fisk til bruk under håndtering.

Fremtidens løsninger

Siste del av seminaret var satt av til å løfte frem fremtidens løsninger for å ivareta fiskevelferden.
Her holdt Martin Føre (SINTEF Ocean) innlegg om hvordan nye teknologier med bruk av telemetri og maskinsyn kan brukes i overvåkning av laksens tilstand og atferd, Lill-Heidi Johansen (Nofima) presenterte muligheter for utvikling av analyseinstrument for rask og automatisk overvåking av patogener i lukket og semi-lukket teknologi som vil kunne bidra til økt helse- og sykdomskontroll og Kari Attramadal (SINTEF Ocean) snakket avslutningsvis om konsepter for overvåking av mikrobielle samfunn i oppdrett.

Under finner du presentasjonene fra seminaret.

 Hvordan går det med fisken i oppdrettsanleggene?

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Fokus på fiskevelferd - Utfordringer sett fra Mattilsynet

Rensefisk trenger bedre HMS

Fiskens velferd ved behandling mot lakselus

Nye teknologier for overvåkning av laksens tilstand

Lukka og semi-lukka teknologi for økt helse- og sykdomskontroll

Framtidens mikrobiologi i oppdrett

Del artikkel