Opptak av fiskevelferdsseminaret «Glup som en fisk faktisk» under Forskningsdagene 2020

Denne saken er eldre enn to år

Fiskens frykt, forventning og følelsesliv. Hva vet vi og hvordan kan vi ta hensyn til fiskens velferd? Under Forskningsdagene 2020 der hjernen var tema, holdt Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet et felles seminar på Litteraturhuset i Oslo 22. september.

Publikum i salen og de som fulgte seminaret fikk bli med på korte dypdykk ned i fiskens følelsesliv og hva vi bør tenke på og til når vi behandler fisk, enten det dreier seg om oppdrettsfisk eller villfisk til havs eller langs elv.

Foredragsholderne kom både fra NMBU, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet.

Under kan du klikke deg inn og se på opptaket:

Marco Vindas som er atferdsnevrobiolog fra NMBU avlivet myten om at fisk har 3 sekunders hukommelse. Han viste hvordan menneske- og fiskehjerner på mange måter fungerer likt.

Even Moland fra Havforskningsinstituttet fortalte om hvordan fisk vurderer situasjoner og velger hensiktsmessig atferd og viste demonstrerte hvordan fisk med ulik personlighet kan velge ulike strategier.

Tore Kristiansen viste hvordan fisken tilpasser seg sine omgivelser og hvordan de skaffe seg mat og unngå å bli spist eller skadet i en stor og variabel verden.  intelligent hjerne.

Stine Gismervik ved Veterinærinstituttet tok opp fiskens smertesans og hvorfor denne er viktig for overlevelse, og for å kunne lære.

Cecilie Mejdell som er dyrevelferdsansvarlig ved Veterinærinstituttet tok opp hvor viktig    er å avlive fisken på en «human» måte. «Du skal slå i hjel fisken» var budskapet hun gjentok og ikke la fisken lide unødig når den er fisket.

Øyvind Øverli fra NMBU tok for seg noen av parasittene som kan få fisken Parasitter til å oppsøke sine egne predatorer -og gjøre masse andre dumme ting.

Siste del var forbeholdt en spørsmålsrunde til panelet som besto av foredragsholderne.

 

Del artikkel