Karakterisering av en cellemodell for studier av miljøfaktorer på gjellefunksjonen til Atlantisk laks

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Gjellesykdom hos Atlantisk laks er et betydelig problem. Dårlig gjellehelse, ofte forårsaket av smittsomme agens (virus, bakterier) eller dårlig vannkvalitet, kompromitterer både dyrevelferd og tilvekst. Med den økende bruken av vannresirkulering i akvakulturanlegg (RAS-anlegg), samt en mer intensiv produksjon, forventes det nye utfordringer knyttet til gjellehelse. Det er derfor nødvendig med grunnleggende verktøy for enklere forskning på gjellefunksjon. Gjelle-epitelcellene er viktige for velfungerende gjeller. Så langt har mangelen på en cellelinje fra gjelleepitel fra atlantisk laks begrenset slik forskning.

Nå har medlemmer av denne prosjektgruppen klart å etablere en lovende epitelcellelinje (ASG-10) fra gjellene til Atlantisk laks. GILLMODEL vil gjennom karakterisering av denne cellelinjen utvikle en cellekulturmodell for å studere biologien til gjelleepitelet. Denne modellen vil kunne brukes til å undersøke om forskjellige miljøfaktorer påvirker epitelcellefunksjonen ved å forårsake celledød eller forstyrre barrierefunksjonen. Samlet vil dette prosjektet gi et viktig verktøy som kan bidra til redusert bruk av fisk til gjelleforskning.

Samarbeidspartnere

  • University of Fraser Valley, Canada: Lucy Lee
  • Nord University: Torstein Kristensen and Pål A. Olsvik
  • Galway-Mayo Institute of Technology, Irland: Orla Slattery
  • University of Tasmania, Tasmania: Barbara Nowak
Start
2019-08-01
Slutt
2022-12-31
Status
Ferdig
Forskningsområder
Fiskehelse