Piscine orthoreovirus-infisert fisk er følsom for stress

Denne saken er eldre enn to år

Observasjoner har tydet på at Piscine orthoreovirus (PRV)-infisert og HSMB-syk fisk er følsom for stressfaktorer, men nå er dette vitenskapelig bevist og nylig publisert som en del av doktorgradsarbeidet til veterinær Morten Lund ved Veterinærinstituttet.

Piscine orthoreovirus (PRV) infiserer laksens røde blodceller, hjerte og muskel, og dette fører til sykdommen hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Man har lenge ment at tap og mortalitet ved HSMB øker når laksen utsettes for stressfaktorer som trengning, frakt eller liknende. Hypotesen for denne studien var at PRV-infeksjon i de røde blodcellene kan føre til at fisken er mer følsom for hypoksiske forhold, dvs. forhold med lav oksygenmetning i vannet.

I denne studien ble det benyttet en akutt hypoksisk stresstest der PRV-smittet og usmittet laks ble utsatt for oksygenreduksjon, og det ble målt hvilken gruppe som først mistet likevekten. Det viste seg at den PRV-smittede gruppen var mer følsom for hypoksi enn kontrollgruppen både når virusmengden var høy i blodet og et par uker senere når hjertet hadde påviselige HSMB-forandringer. Man fant også at hemoglobinnivåene i blodet var lavere i den PRV-infiserte fisken, og at blodets oksygenbindingsevne og hjertefunksjonen var noe redusert. Et tilleggsfunn var at hvis den smittede fisken tålte mer i den akutte stresstesten hvis den tidligere hadde vært utsatt for transient hypoksi, noe som tyder på en viss tilpasningseffekt. Denne studien viser at PRV-infisert fisk bør beskyttes mot forhold som kan fremkalle akutt hypoksi hvis man vil unngå unødige tap.

Denne studien ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond prosjekt# 901001, og ble utført i samarbeid med NOFIMA, NMBU, UiB og PatoGen.

Resultater fra studiet er publisert i PLoS ONE.

Del artikkel