Fiskevelferdsforumet

Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet etablerte i 2016 en samarbeidsplattform som vi har gitt navnet Fiskevelferdsforumet. 

I tillegg til å spre kunnskap om fiskevelferd ønsker forumet å jobbe målrettet for å forbedre forvaltning, regelverksutvikling og kunnskapsstøtte som angår fiskevelferd og- helse. En gang i året inviterer Fiskevelferdsforumet Mattilsynet til et eget møte. Der får Mattilsynet presentere på hvilke områder inspektørene deres møter de største velferdsutfordringene.

Fiskevelferdsforumet arrangerer åpne miniseminar for å dele oppdatert kunnskap, få innspill både fra forskere, oppdrettere og forvaltning samt spre bevissthet om og gode holdninger til fiskevelferd. Både næringsaktører, forskere, forvaltning og politikere inviteres til disse seminarene. Seminarene har korte faglige foredrag som avrundes med debatt eller spørsmålsrunder. Lenker til de seminarene vi har holdt finner du under.

Dersom du har tanker rundt hvordan oppdrettsfiskens velferd kan bedres, ønsker å formidle ny kunnskap, eller har konkrete innspill til hva som kunne vært endret eller ikke fungerer i forvaltningen, regelverket eller annet når det gjelder fiskevelferd, er det bare å ta kontakt med fiskevelferdsforumets kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Relaterte saker