ISMOTOOL - In-situ molekylærbasert overvåking: et verktøy for å takle operative og miljømessige utfordringene i akvakultur

ISMOTOOL vil teste ut bruken av en miljøprøveprosessor (EPS) for in-situ sanntidsovervåkning av utvalgte fiskepatogener (Paramoeba perurans og Lepeophtheirus salmonis) og rømt oppdrettsfisk. EPS er et kompakt og fullt robotisert undersjøisk flytende laboratorium som analyserer sjøvannsprøver for arter av interesse ved hjelp av målrettede molekylære deteksjonsmetoder.

Norge er per i dag verdens sjette største oppdrettsnasjon, og det er bred politisk enighet om at Norge skal utvikles til å bli verdens ledende sjømatnasjon innen 2050. For at Norge skal lykkes med denne målsettingen er det helt avgjørende at næringen får kontroll over ulike miljøutfordringer og at de økonomiske tapene knyttet til bl.a. sykdom, lakselus og rømming reduseres betraktelig. Utvikling av spesifikke og sensitive metoder for tidlig påvisning av f.eks. sykdomsagens i oppdrett vil kunne føre til at nye sykdomsutbrudd oppdages tidligere enn i dag, og at mengden kjemikalier/legemidler som brukes for å kontrollere sykdom/parasitter reduseres betraktelig. I tillegg vil utvikling av nye og sensitive metoder for tidlig påvisning av rømt oppdrettsfisk kunne redusere miljøpåvirkningen fra næringen. Environmental Sampling Processor (ESP) er en ubemannet sensorplattform som fungerer som et flytendende laboratorium, for å varsle i sanntid om spesifikke organismer i vann. Roboten er utviklet av Monterey Bay Aquarium Research Institute (USA) og blir blant annet brukt til å overvåke oppblomstring av giftige alger i havet ved at instrumentet automatisk tar vannprøver og utfører sensitive molekylære analyser i felt. I ISMOTOOL prosjektet ønsker vi å tilpasse ESPen slik at den kan detektere og kvantifisere DNA fra lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og andre mikroorganismer som Paramoeba perurans som forårsaker amøbegjellesykdom (AGD) i felt. I tillegg ønsker vi å se på om den samme teknologien kan brukes til deteksjon av såkalt environmental DNA (eDNA) fra rømt oppdrettsfisk. Etter optimalisering og tester i laboratoriet, vil dette unike instrumentet bli utplassert på et oppdrettsanlegg for å teste funksjonaliteten i felt. Dersom dette innovasjonsprosjektet lykkes vil det kunne gi økt miljøbærekraft i oppdrettsnæringen, noe som igjen vil føre til større aksept av industrien i samfunnet

Project manager

Thierry Baussant (prosjektleder IRIS)/ Trude Vrålstad (ansvarlig på VI)

Samarbeidspartnere

  • International Research Institute of Stavanger (IRIS)
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Forskninginformasjon

Start
2017-01-01
Slutt
2020-12-31
Prosjektnummer
267629
Status
Ferdig
Forskningsområder
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi