Dyrevelferdsprotokoller

På denne siden finner du en samling av forskjellige dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge. Nettsiden er tenkt som et hjelpemiddel for alle som jobber med dyrevelferd og -helse og som trenger gode instrumenter for å teste dyrevelferd hos de ulike dyreartene.

Klikk på ønsket dyreart i menyen under. Du har også mulighet til å sende inn nye protokoller til oss, dersom du ønsker det.

Siden er utviklet med samarbeidspartnere fra Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Mattilsynet og Animalia.  

Innsending av velferdsprotokoller

Dersom du kjenner til velferdsprotokoller du mener burde vært med på denne siden, send en kort beskrivelse av protokollen sammen med din kontaktinformasjon til kristian.ellingsen@vetinst.no.