Gyroklor - Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris – storskala doseringsforsøk i Drammensvassdraget i 2017

Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris – storskala doseringsforsøk i Drammensvassdraget i 2017

Laboratorieforsøk har vist at lave konsentrasjoner av klor, tilsatt som hypokloritt og kloramin har egenskaper som gjør kjemikliet egnet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Tilsetting av 30-50 µg klor/L fjerner G. salaris fra laksunger i løpet av 2-6 dager. Det er også dokumentert en god terapeutisk margin, det vil si ingen fiskedødelighet innenfor behandlingstiden som er nødvendig for å fjerne alle G. salaris-individene fra infiserte laksunger.

Dette prosjektet skal utrede om klorforbindelser kan brukes i fullskala behandling mot G. salaris. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av klor på G. salaris når kjemikaliet tilsettes til et naturlig laksevassdrag. Det skal også undersøkes om behandlingen har negative effekter på laks og bunndyrsamfunnet i elva.

Prosjektleder ved Veterinærinstituttet

Sigurd Hytterød

Samarbeidspartnere

  • Nors institutt for vannforskning (NIVA)
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Start
2017-01-01
Slutt
2018-06-30
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Desinfeksjon, Dyrevelferd, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Parasittologi