Bio-farming for bioactive compounds

Veterinærinstituttet deltar i prosjektet "Bio-farming for bioactive compounds" (bioACTive), som hadde sitt oppstartmøte den 12. mai 2021. Dette tre-årige prosjektet vil studere hvordan norsk-produserte urter kan bidra til bedre fiske- og fjørfehelse samt til bedre holdbarhet av emballerte fiske- og kjøttprodukter. På denne måten vil prosjektet bidra til økt verdi av norsk planteproduksjon. 

Prosjektet ledes av Nofima, ved prosjektleder Jan Thomas Rosnes. 

Målet med "Bio-farming for bioactive compounds" er å øke verdien i norsk landbrukssektor ved å produsere bioaktive forbindelser (fytogener) for fôrtilsetning og bioaktiv emballasje gjennom;

 1. å øke holdbarheten til laksefôr
 2. redusere vintersår i oppdrettsfisk
 3. å forbedre tarmflora og helse hos kylling, og
 4. å designe nedbrytbare og antimikrobielle emballasjematerialer.

Et utvalg av 9 norske urter med forventet høyt innhold av bioaktive forbindelser skal dyrkes, og sortsvalg, gjødsling, klima og lys skal optimaliseres for vekst og innholdsstoffer på friland, i lukkede drivhussystemer og i veksttunneler. De mest potente planter og betingelser skal oppskaleres. Bioaktive forbindelser i urter vil bli ekstrahert og renset før de blir testet for antioksidative, antimikrobielle og antiinflammatoriske egenskaper. Ekstraktene og aktive stoffer blir valgt ved hjelp av biokjemiske analyser, laboratorietester og deretter testet i dyreforsøk med laks og kylling.

Antimikrobielle egenskaper av urteekstraktene på ulike sykdomsfremmende bakterier i laks vil først bli kartlagt in vitro på laboratoriet. Bioaktive urteekstrakter vil bli identifisert og utvalgt for biologisk testing i forsøk med laks. Effekter av ekstraktene på vekst, helse og immunitet i laks, og på biologiske responser i skinn, tarm og blod vil bli undersøkt. Effekter av ekstraktene tilsatt i fôr til fjærfe vil også bli undersøkt først i laboratoriestudier og deretter i et fôringsforsøk med kylling. Effektene vil bli dokumentert på ytelse, nivåer av sykdomsbakterier, tarmbetennelser (nekrotiske enterittlesjoner) og immunceller i perifert blod- og tarmvev. Den tredje bruken av ekstraktene er å designe nye løsninger for pakkematerialer til matindustrien der antimikrobielle urteekstrakter settes inn i emballasjen ved hjelp av teknologier som høytrykksbehandling, ultra-lyd og elektrospinning. Målet er at de antimikrobielle egenskapene skal hemme bakterievekst, gi økt holdbarhet og mattrygghet i produktet.

Øvrige prosjektpartnere

 • NIBIO
 • PlantChem AS
 • Norgesfôr AS
 • Skretting Arc Avd. Stavanger
 • Frøvoll Gård
 • Boheimsmarken AS
 • Institute of Macromolecular Chemistry i Iasi i Romania
Start
2021-05-12
Slutt
2024-05-01
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter