Solveig Marie Stubsjøen

Seniorforsker, dyrevelferdsansvarlig, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Dyrevelferd
Mobilnr
+47 91636834
E-post
solveig-marie.stubsjoen@vetinst.no

Faglig bakgrunn

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery, The University of Edinburgh 2002. PhD fra Norges veterinærhøgskole 2010. Europeisk veterinærspesialist (diplomat) i dyrevelferdsvitenskap, etikk og lovgivning (Dip ECAWBM-AWSEL) 2015. Sekretær i Rådet for dyreetikk 2012-2015.

Forskningsprosjekter

Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

Prosjektperiode
2020 - 2023
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Dyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse

Utvikling av dyrevelferdsprotokoller

Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
Dyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse, Risikovurdering