Solveig Marie Stubsjøen

Forsker, dyrevelferdsansvarlig, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Dyrevelferd
Mobilnr
+47 91636834
Tlf
+47 91636834
E-post
solveig-marie.stubsjoen@vetinst.no

Solveig Marie er veterinær utdannet fra the Royal (Dick) School of Veterinary Studies, the University of Edinburgh i 2002. Hun arbeidet i klinisk praksis fram til 2006, og deretter som stipendiat ved Norges veterinærhøgskole. I 2010 disputerte hun for PhD graden med avhandlingen “Indicators of pain and welfare in sheep” og arbeidet deretter som postdoktor ved NVH. Hun har vært ansatt ved Veterinærinstituttet siden 2012 og arbeider med dyrevelferd hos ulike husdyrarter. Viktige forskningsområder er utvikling av velferdsindikatorer og velferdsprotokoller.

Faglig bakgrunn

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery, The University of Edinburgh 2002. PhD fra Norges veterinærhøgskole 2010. Europeisk veterinærspesialist (diplomat) i dyrevelferdsvitenskap, etikk og lovgivning (Dip ECAWBM-AWSEL) 2015. Sekretær i Rådet for dyreetikk 2012-2015.

Forskningsprosjekter

Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Utvikling av dyrevelferdsprotokoller

Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Risikovurdering