Hester kan si ifra om de fryser

Denne saken er eldre enn to år

For å hindre at hester fryser, får hester dekken på seg. Men på dager som ikke er så kalde kan dette bli for varmt for hestene fordi dekkenet hindrer hestene i å bli kvitt overskuddsvarmen. Nå har man forsket seg frem til at hester kan si ifra om de vil ha dekken eller ei ved å trykke med mulen på symboler.

På Skjetlein og Nypan stall utenfor Trondheim, lærte 23 hester å fortelle om de ville ha på dekken eller ikke ved å trykke på et skilt med ulike symboler. Først lærte hestene å berøre et skilt gjennom å få en godbit hver gang de var borti skiltet med mulen. Etter hvert lærte de å skille mellom skilt med tre ulike symboler; «dekken av», «dekken på» eller «uforandret».

Innlæringen av symboler skjedde over mange små trinn, forteller fagansvarlig for dyrevelferd Cecilie Mejdell ved Veterinærinstituttet.

– Første del av innlæringen skjedde i kontrollert miljø i stallen. Når hesten hadde på dekken, fikk den vist et skilt med symbolet for «dekken av». Når hesten berørte skiltet med mulen, fikk den en godbit og dekkenet ble tatt av. Hvis hesten sto uten dekken brukte vi et skilt med symbolet for «dekken på».

Mejdell forteller at hver gang hesten var borti et symbol fikk hesten en godbit og treneren utførte det som symbolet betød. Slik ble betydningen av de to endringssymbolene drillet inn, og hestene lærte seg å forvente en gitt handling til et gitt symbol.

– I neste fase ble hestene ble utsatt for overdreven varme (tykt dekken inne) eller kulde (uten dekken ute i dårlig vær), og så fikk de presentert et valg. Selv om alle hestene var vant med å bruke dekken fra tid til annen, ble dette gjort for å være sikre på at de skjønte sammenhengen, forklarer Mejdell

– På flere trinn i innlæringsprosessen måtte hestene gjøre åtte etterfølgende riktige/logiske valg før vi gikk videre til neste trinn. Under innlæringen fikk hesten en godbit når den valgte «rett», men ikke når de valgte «feil», dvs. at den ikke fikk gulrot for å trykke på «dekken på»-symbolet hvis den allerede hadde et dekken på.

symboler hestedekken

Det ble aldri brukt noen form for straff. Når forskerne følte seg sikre på at hestene forsto symbolene og konsekvensene, gikk de over i siste fase i innlæringen. Her var det ikke lenger noen gale valg, belønning ble gitt uansett for å gjøre et valg. De testet metoden ved å se sammenlikne hva hestene faktisk valgte i godt og dårlig vær med tilfeldige valg.

Etter innlæringen ble hestene satt i det reelle forsøket. De ble satt ut i paddocken med eller uten dekken. Etter to timer fikk de valget mellom å endre på dekkenstatus, eller la det være uendret. Valget varierte etter temperatur, nedbør, vind og solstråling. Og hestens valg stemte ikke alltid overens med eierens formening.

Choice put on 2 hest indikerer hva den vil fargejustert foto Cecilie Mejdell
Hest fra forsøket som viser med mulen at den ønsker dekken på. Foto: Cecilie Mejdell.

Prosjektet ble ledet av NMBU og har vært et samarbeidsprosjekt med NIBIO og Veterinærinstituttet.  Forsøket blir gjort i samarbeid med Turid Buvik ved Trondheim hundeskole, som har mange års erfaring med trening av dyr, og som var ansvarlig for å lære opp hestene.Les mer i artikkelen på sciencedirect.com som omtaler hestenes læring. 

Les mer om saken på forskning.no

Fakta om prosjektet:
Tittel: Impact of Nordic climate and management practices on thermoregulation in the horse

Prosjektleder: Professor Knut Bøe, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet NMBU ÅS.

Medarbeidere: Grete Jørgensen (NIBIO Tjøtta), Cecilie Mejdell (Veterinærinstituttet) og Turid Buvik (Trondheim hundeskole).

Finansiering: Stiftelsen Hästforskning.

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel