Risikovurdering av algegifter i nye marine fôrkilder for laks

I dag importeres om lag 92 prosent av råvarene som brukes i norsk fiskefôr. Skalldyr kan være et bærekraftig fôrtilskudd og en verdifull lokal marin ressurs, men er regelmessig forurenset med algetoksiner. ShellFeed-prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om toksisiteten til algetoksiner (OA/DTX-er og STX-er) i laks etter fôreksponering, og potensiell overføring av disse toksinene eller deres metabolitter til fiskefilet eller biprodukter.

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 prosent av råvarene som brukes i norsk oppdrettsfôr er i dag importert. Dagens regjering har derfor satt seg som mål å øke andelen fôr basert på norske ressurser og utelukkende bruke bærekraftige ingredienser innen 2030. I rapporten “Råvareløftet” foreslås det å utforske en rekke potensielle nye fôrråvarer, blant annet skalldyr og tunikater.

Skalldyr som blåskjell er en verdifull kilde til marine fettsyrer og proteiner som er viktige i fiskeernæring. Blåskjell lever av alger i det marine miljøet ved å filtrere store mengder sjøvann. Blåskjell kan derfor ta opp algetoksiner som f.eks. okadasyre og dinophysistoksiner (forårsaker diarrhetic shellfish poisoning (DSP)) samt saxitoksiner og gonyautoksiner (forårsaker paralytic shellfish poisoning (PSP)). Algetoksiner er generelt relativt stabile molekyler som kan oppkonsentreres i skalldyr og andre filtrerende dyr. Derfor kan de forekomme i produkter som er laget av dem, f.eks. ingredienser til fiskefôr.

Hovedhypotesen i prosjektet er at den toksiske ekvivalensmetoden som brukes i risikovurderingen av OA/DTX- og STX-toksiner for mennesker, også kan brukes til å evaluere risiko for fiskehelse og overføringspotensialet til fiskeprodukter. Ved å bruke denne tilnærmingen vil man få de dataene som kreves for å utføre de nødvendige risikovurderingene av algetoksiner i nye marine fôrkilder for laks.

Samarbeidspartnere

  • Nofima
  • National Research Council i Canada

Prosjektleder

Ingunn Anita Samdal

Forskninginformasjon

Start
2023-11-01
Slutt
2026-10-31
Prosjektnummer
34084
Status
Pågående
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Algetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, Risikovurdering