Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

Prosjektet skal utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs som gjør at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin. All husdyrproduksjon er i økende grad avhengig av samfunnets krav om god dyrevelferd for å være bærekraftig. I de siste årene er det stadig oftere blitt stilt spørsmål ved den etablerte praksisen med å skille ku og kalv fra hverandre like etter fødsel. 

Mange melkebønder har derfor begynt å prøve ut systemer der ku og kalv holdes sammen. Prosjektet vil være helt i front når det gjelder utvikling av slike systemer, som ivaretar dyrevelferd og helse for ku og kalv, tilfredsstiller forbrukernes forventninger, og som er tilpasset gårdbrukers krav til en praktisk og moderne drift. Prosjektet kombinerer naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige metoder for å nå disse målene.

Prosjektet vil utvikle funksjonelle, tekniske løsninger som tillater kontakt mellom ku og kalv i løsdriftsfjøs med melkerobot eller melkestall. Vi gjennomfører en kontrollert studie på Senter for husdyrforsøk (WP 1), og vi vil undersøke sambeiting mellom ku og kalv og hvordan dette påvirker atferd, helse, velferd og produksjon (WP 2).

Langtidseffekter av diing på melkeproduksjon, fruktbarhet, helse og atferd vil bli undersøkt (WP 3). Synspunkter fra aktørene i verdikjeden for meieriprodukter vil bli kartlagt for å få kjennskap til nåværende og framtidige hindringer så vel som muligheter, ved å tillate mer kontakt mellom ku og kalv (WP 4). Økonomiske konsekvenser av økt ku-kalv-kontakt vil også bli undersøkt (WP 4), og et system for å registrere morsatferd med tanke på framtidig seleksjon for morsegenskaper, vil bli utviklet.

Prosjektet er en bred satsning gjennom et tett samarbeid mellom gårdbrukere, seks industripartnere, fem norske forskningsinstitusjoner og tre utenlandske. Prosjektet vil resultere i solid kunnskap som grunnlag for å gi praktiske anbefalinger til melkeprodusenter, og vil gjøre TINEs rådgivere i stand til å bistå bønder med ulike driftsopplegg, som ønsker å la ku og kalv få ha kontakt. Slik vil prosjektet øke dyrevelferden, sikre god dyrehelse og bidra til en bærekraftig og framtidsrettet melkeproduksjon.

Prosjektleder

Julie Føske Johnsen

Samarbeidspartnere

 • Veterinærinstituttet
 • NMBU
 • NORSØK
 • NIBIO
 • Ruralis
 • TINE
 • Geno
 • Felleskjøpet
 • Norgesfôr
 • deLaval
 • Nofence
 • Sveriges landbruksuniversitet
 • Thünen Institutt for økologisk landbruk i Tyskland
 • University of British Columbia i Kanada

Nettmelding: Denne appen skal fortelle bonden hvordan kua er som mor (6. mars 2023).

Forskninginformasjon

Start
2020-09-15
Slutt
2023-12-31
Prosjektnummer
31200
Status
Ferdig
Finansiering
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Forskere