Norecopa

Norecopa er den nasjonale konsensus-plattformen for erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk.

Norecopa er en selvstendig medlemsorganisasjon, med et styre på fire personer som representerer de fire interessepartene rundt dyreforsøk, forvaltningen, akademia, industrien og dyrevernbevegelsen.

Sekretariatet for Norecopa ligger på Veterinærinstituttet. Organisasjonen ble opprettet i 2007 og mottar driftsmidler fra Landbruks- og matdepartementet i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet.

Norecopas viktigste arbeidsoppgaver er å: 

  • Bidra til øke kunnskap om “de 3 R’ene” (Replacement, Reduction, Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.
  • Fungere som et kompetansesenter i spørsmål som angår de 3 R’ene.
  • Tilstrebe å oppnå sine mål gjennom konsensus mellom interessepartene.
  • Spre informasjon via aktuelle medier, møter og lignende aktiviteter.
  • Opprettholde og vedlikeholde sin egen kunnskapsbase om de tre R’ene og gjøre den tilgjengelig for allmennheten.

Les mer på hjemmesidene til Norecopa.