MortMonitor - Bedre forståelse og overvåking av dødelighet i oppdrettsfisk for en bærekraftig vekst i akvakultur

Prosjektet skal hjelpe næringen, myndighetene og andre til å forstå hva som driver dødelighet i oppdrettsnæringen. Målet med dette er å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin.

Prosjektet vil utvikle verktøy for å overvåke dødelighet og for å kunne varsle om det er økt eller stor dødelighet i et anlegg eller i flere anlegg i et område. I tillegg skal det undersøkes hvordan håndtering av fisken og nye teknologier påvirker sykdomsforårsaket dødelighet. 

Prosjektet bygger på 16 års produksjonsdata og innhenting av detaljerte data fra næringen og andre aktører.

Begrensing av dødelighet må være topp-prioritet i en etisk, bæredyktig produksjon av fisk. Lav dødelighet er en av flere indikatorer på god dyrevelferd, og det er viktig å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin.

Dette prosjektet skal derfor hjelpe næringen, myndighetene og andre til å forstå hva som driver dødelighet i oppdrettsnæringen. Målet er å utvikle en portal der dødeligheten vises i realtime i et interaktivt kart eller annen grafisk fremstilling. Uventet høy dødelighet eller uvanlige forekomster av dødelighet vil bli flagget i portalen med en gang det forekommer, slik at en hurtig kan sette i gang undersøkelser for å avdekke årsakene.

Et annet mål for prosjektet er å gi en dyptgående beskrivelse av dødeligheten og hvordan den varierer med sesong og år og mellom anlegg og geografiske områder. Ut ifra dette vil myndigheter og oppdrettere kunne definere hvilke nivåer av dødelighet som er akseptable for hver produksjonsenhet ut ifra forutsetningene deres. Dette vil blant annet gi en bakgrunn for å vurdere deres prestasjon i forhold til å redusere dødeligheten.

Prosjektet bygger på 16 års produksjonsdata og innhenting av data fra næringen og andre aktører. Detaljerte daglige produksjonsdata fra lakseprodusenter skal brukes inn i en modell for daglig dødelighet, der alle relevante faktorer som kan påvirker dødeligheten skal studeres. For eksempel inkluderes mekaniske lusebehandlinger og annen håndtering, samt opplysninger om produksjonstype, anleggstype og fisketype. Modellen vil deretter bli brukt til å kvantifisere effekten av hver faktor på den totale dødeligheten, og hvordan denne effekten avhenger av når i et eventuelt
sykdomsforløp hendelsen skjer.

Gå til interaktiv statistikk for dødelighet i oppdrett

Prosjektleder

Britt Bang Jensen

Samarbeidspartnere

Norsk Regnesentral

Publikasjoner

 

Forskninginformasjon

Start
2019-04-01
Slutt
2022-07-01
Prosjektnummer
294647
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Statistikk