Gir sauebjella hørselstap og stress?

Denne saken er eldre enn to år

Hver sommer sendes to millioner sauer på beite i Norge, mange av dem med bjelle rundt halsen. Ingen vet imidlertid hvordan bjellen påvirker sauens helse og velferd. Det vil forsker Kristian Ellingsen-Dalskau ved Veterinærinstituttet nå finne ut av.

- Sauen har god hørsel, og bjellen rundt halsen har høy lyd. Til tross for at sauen virker upåvirket, så vet vi ikke hvordan bjellen påvirker sauens helse og velferd. Vi trenger mer forskning og kunnskap på dette området, for å forbedre velferden til millioner av sau i inn- og utland, sier Kristian Elllingsen-Dalskau, forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet.

Hensikten med å henge bjelle rundt halsen på sauene er for lettere å kunne finne dem igjen under tilsyn og sanking. Men hvordan er det egentlig å ha en ringlende bjelle hengende rundt halsen i månedsvis?

Sauen har god hørsel

Sauen har god hørsel og det heter i Forskrift om velferd for småfe at sau ikke skal utsettes for varig støy på mer enn 65 desibel. Sauebjellen kan imidlertid avgi lyd på over 100 desibel.

- Det er derfor grunn til å tro at bjella forårsaker både svekket hørsel og stress for dyrene som bruker dem, sier Ellingsen-Dalskau

Ettersom bruk av bjelle har lange tradisjoner i inn- og utland, er praksisen også unntatt Mattilsynets krav om at utstyr som skal benyttes på dyrene må dokumenteres som forsvarlig. Forsøk på storfe har imidlertid vist økt puls og atferdsendring når kubjellens volum oversteg 85 desibel.

Mer utsatt for angrep fra rovdyr

I tillegg til de fysiske effektene på dyret, kan bruken av bjelle også ha andre uheldig effekter, ifølge Ellingsen-Dalskau.

- Sauen bruker lyd i sin kommunikasjon med andre sauer og lam. Bjelleklang på over 100 desibel kan vanskeliggjøre denne kommunikasjonen. Dette kan igjen ha en negativ effekt på den sosiale dynamikken i gruppa og påvirke tilknytningen mellom mor og lam.

Selv om bjeller letter tilsynet med sau på utmarksbeite, er det mulig at også rovdyr bruker lyd for å finne sauen.

Ifølge en norsk studie, er søyer med bjelle mer utsatt for å blir drept av bjørn enn  søyer uten bjelle. Dette kan både skyldes at rovdyret hører hvor sauene er og at sauen ikke hører rovdyr som nærmer seg.

- Høy lyd fra bjellen kan utgjøre et betydelig velferdsproblem for sauen. Jeg vil derfor oppfordre Forskningsrådet til å bevilge midler til et prosjekt for å undersøke effekten av bjeller på sauens stressnivå (kortison/kortisol) og hørsel (hårcelletap), avslutter Ellingsen-Dalskau.

Del artikkel