Svin

Den norske svinepopulasjonen har en svært gunstig helsesituasjon, fri for mange alvorlige, smittsomme svinesykdommer.

Sykdomssituasjonen for svin i Norge

Antall besetninger med B-sykdommer 2013 - 2017

Status når det gjelder A- og B-sykdommer i svinepopulasjonen er svært god. Salmonella spp. ble i 2017 påvist i prøver fra én svinebesetning. Nekrotiserende enteritt (også kalt tarmbrann) er en B-sykdom som forårsakes av Clostridium perfringens type C. Forekomsten av nekrotiserende enteritt i den norske svinepopulasjonen er meget lav, og sykdommen har de senere år kun blitt påvist fra noen få besetninger i Rogaland. Tarmbrann ble ikke påvist i svinebesetninger i 2017, og foreløpig siste påvisning skjedde i 2015, i to besetninger i Rogaland.

Alle overvåkingsprogrammer