Svin

Den norske svinepopulasjonen har en svært gunstig helsesituasjon, fri for mange alvorlige, smittsomme svinesykdommer.

Sykdomssituasjonen for svin i Norge

Antall besetninger med B-sykdommer 2013 - 2021

Status når det gjelder A- og B-sykdommer i svinepopulasjonen er svært god. Salmonella spp. ble ikke påvist i prøver fra svinebesetninger i 2020, mens det i 2021 ble påvist Salmonella spp. i prøver fra en positiv lymfeknute og en positiv skrottsvaber fra svin. Nekrotiserende enteritt (også kalt tarmbrann) er en B-sykdom som forårsakes av Clostridium perfringens type C. Forekomsten av nekrotiserende enteritt i den norske svinepopulasjonen er meget lav, og sykdommen har de senere år kun blitt påvist fra noen få besetninger i Rogaland. Foreløpig siste påvisning av tarmbrann hos svin skjedde i 2015, i to besetninger i Rogaland.

Alle overvåkingsprogrammer

Fagpersoner

Carl Andreas Grøntvedt

Fagansvarlig - Svin, forsker
Mobilnr: +47 91884086
E-post: carl-andreas.grontvedt@vetinst.no

Elisabeth Skatvedt Jordal

Fagansvarlig svin, veterinær
Mobilnr: +47 99342157
E-post: Elisabeth.Skatvedt.Jordal@vetinst.no

Alle ansatte