Ingen funn av MRSA hos svin i Norge de siste fire årene

Det har ikke vært påvist MRSA i det omfattende overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin siden 2019.

- Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll her til lands. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og dette er fjerde året på rad at vi ikke har hatt noen funn av MRSA, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl. 

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på oppdrag fra Mattilsynet, undersøkte i 2023 prøver fra totalt 541 besetninger. Av disse var det 70 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer, og de resterende 460 var smågrisproduserende besetninger med mer enn 10 purker. Prøvene var tatt ut av Mattilsynet.

Formålet med overvåkingsprogrammet er å holde den norske svinepopulasjonen fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

Grisene blir ikke syke av MRSA, men det har vist seg at bakterien lett kan etablere seg hos gris slik at de blir friske smittebærere som så igjen kan overføre smitten til andre besetninger og til mennesker. MRSA er en stor utfordring innen helsesektoren, og det er for å hindre at gris skal bli en stor kilde for overføring til mennesker at denne strategien ble innført tilbake i 2014, forklarer Urdahl. 

MRSA hos gris er meldepliktig som Liste 2-sykdom. Du finner informasjon om hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier på nettsidene til Mattilsynet.

Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) er resistente mot betalaktam antibiotika. LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA.

Her kan du lese mer om MRSA.

Formålet med Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin er å holde den norsk svinepopulasjonen fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

Her finner du rapporten om overvåkingsprogrammet for 2023.

Les mer hos Mattilsynet

 

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel