Carl Andreas Grøntvedt

Fagansvarlig - Svin, forsker, Husdyr, vilt og velferd

Presentasjon

Dipl. ECPHM
Tildelt Veterinærinstituttets formidlingspris 2016
Fagområder
Husdyrhelse
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

PreparePig

PreparePig har som mål å opprettholde og forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å styrke beredskapen.

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, Epidemiologi

IRA swine embryos - Importrisikovurdering av svineembryo

Prosjektet vurderer risikoen knyttet til en spesifikk import av embryo til Norge.

Prosjektperiode
2017 - 2017
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiEpidemiologi, Husdyrhelse, Risikovurdering

Vitenskapelige artikler

Se flere artikler på Cristin