Geit

De mest alvorlige, smittsomme sykdommene er sjelden hos geit i Norge, og andre helseutfordringer er vesentlig redusert de siste årene.

Sykdomssituasjonen for geit i Norge

Besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2010 - 2014