Geit

De mest alvorlige, smittsomme sykdommene er sjelden hos geit i Norge, og andre helseutfordringer er vesentlig redusert de siste årene.

Sykdomssituasjonen for geit i Norge

Besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2013 - 2019

Veterinærinstituttet har ikke påvist paratuberkulose i norske geitebesetninger i 2019. Det ble oppdaget CAE hos geit i en prøve i overvåkingsprogrammet i 2019. Totalt ble det påvist CAE i totalt 5 geitebesetninger i 2019. Ondartet fotråte er ikke påvist hos geit i Norge.

Alle overvåkningsprogrammer