Geit

De mest alvorlige, smittsomme sykdommene er sjelden hos geit i Norge, og andre helseutfordringer er vesentlig redusert de siste årene.

Sykdomssituasjonen for geit i Norge

Besetninger med utvalgte Liste 1- og Liste 2-sykdommer 2013 - 2021

Veterinærinstituttet har ikke påvist paratuberkulose i norske geitebesetninger i 2021. Det ble oppdaget CAE hos geit i 2 besetninger i overvåkingsprogrammet i 2021. Totalt ble det påvist CAE i totalt 8 geitebesetninger i 2021. Ondartet fotråte er ikke påvist hos geit i Norge.

Alle overvåkningsprogrammer