Geit

De mest alvorlige, smittsomme sykdommene er sjelden hos geit i Norge, også andre helseutfordringer hos geit er vesentlig redusert de siste årene.

Sykdomssituasjonen for geit i Norge

Besetninger med utvalgte Liste 1- og Liste 2-sykdommer 2013 - 2023

Veterinærinstituttet har ikke påvist paratuberkulose i norske geitebesetninger i 2023. Det ble påvist CAE i 1 geitebesetning i 2023. Ondartet fotråte er ikke påvist hos geit i Norge.

Alle overvåkningsprogrammer