Evaluering av AMR trusler og fremtidig handlingskapasitet i Norsk husdyrbruk

Antibiotikaresistens (AMR) er en vedvarende trussel, en kamp mellom biologiske, miljømessige, sosiale og økonomiske systemer, og utviklingen av systemer/tiltak for å forhindre og forebygge AMR. Gjennom sosioøkonomisk modellering og utvikling av sannsynlige framtidsscenarioer vil LIMBO identifisere kritiske suksessfaktorer for hvordan en kan håndtere AMR-utfordringer også i de neste tiårene.

Samarbeidspartnere

 • Ruralis
 • Edinburghs Universitet
 • Veterinærinstituttet
 • Wageningen Universitet og forskningssenter
 • NTNU; Det humanistiske fakultet
 • NorsvinTrøndelag
 • Norsk bondelag
 • Norsk bonde og småbrukarlag
 • Norsk landbruksrådgivning
 • Animalia
 • Tine SA
 • Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Les mer om prosjektet på vår engelske side.

Prosjektleder

Ruralis

Intern prosjektledelse

Madelaine Norström

 

Forskninginformasjon

Start
2021-04-01
Slutt
2024-03-30
Prosjektnummer
ES668754
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Risikovurdering