Elektronisk tjeneste for prøver fra produksjonsdyr

Denne saken er eldre enn to år

Nå kan du registrere og få prøvesvarene elektronisk for prøver fra alle typer produksjonsdyr gjennom Veterinærinstituttets elektroniske tjeneste EPI (Elektronisk Prøvesvar og Innsendingsskjema).

Når du tar i bruk EPI, vil du få følgende tjenester:

  • Rask og enkel registrering av info om innsendelsen
  • E-post og/eller sms-varsling når pakken er mottatt ved laboratoriet
  • E-post og/eller sms når prøvesvaret er tilgjengelig i EPI
  • Full oversikt over alle prøver du har sendt inn til Veterinærinstituttet med prøvesvar
  • Flere brukere (f.eks. klinikker og organisasjoner) kan ha tilgang på hverandres innsendelser og prøvesvar

Slik går du frem

Du kan  registrere prøvene i forkant av innsendelse og merke pakken med et EPI-nummer du får tildelt når du sender inn informasjonen. Du kan også registrere i EPI etter at du har sendt pakken, men det må gjøres før pakken ankommer laboratoriet. Ved siste alternativ må pakken merkes med «EPI + produsentnummer + produsentnavn + dagens dato».

Registrer deg på epi.vetinst.no, og start med elektronisk registrering av innsendelsene dine.

Ta kontakt med Berit Tafjord Heier på telefon 91 65 99 31 for hjelp til å komme i gang eller dersom du har spørsmål om tjenesten.

Vårt manuelle registreringsskjema vil fortsatt kunne benyttes.

Del artikkel