Endring i innsending til Veterinærinstituttet og justering av analysepriser

Denne saken er eldre enn to år

Fra 10. juni gjøres det endringer på hvor (hvilket laboratorium) prøver fra landdyr skal sendes til undersøkelse. Vi går samtidig over til digitale prislister, og i den forbindelse justeres også prisene.

De nye digitale prislistene vil gjøre det enklere for kundene våre å finne frem til analysepriser, samt at relevant informasjon om prøvemateriale og analysen blir lettere tilgjengelig. 

Endring i diagnostikken ved Veterinærinstituttet

Det gjøres endringer i hvor prøver skal sendes inn.

Landdyr

Undersøkelse av prøver fra produksjonsdyr og sports- og familiedyr må være rekvirert av veterinær/dyreklinikk/helsetjeneste/Mattilsynet.

Undersøkelse av prøver fra vilt kan i tillegg rekvireres av viltnemd eller privatperson etter avtale med vilthelseansvarlig.

Diagnostikkprøver

Prøver til ulike analyser (avføring, blod, svaber, vev etc.)

  • Undersøkes på Ås.
  • Ved komplekse problemstillinger: Ta gjerne kontakt med dyreartsansvarlig for veiledning om prøveuttak og hva som er best egnet prøvemateriale.

Hele dyr/organer til obduksjon

  • Produksjonsdyr obduseres på Ås, i Sandnes eller Tromsø etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Sports- og familiedyr obduseres primært på Ås, og etter avtale med dyreartsansvarlig eller patolog.
  • Vilt obduseres på Ås eller i Tromsø etter avtale med vilthelseansvarlig.
  • Rettsmedisinske kasus eller forsikringssaker obduseres på Ås, unntatt tamrein/storvilt fra Nord-Norge som obduseres i Tromsø.

Andre prøver

Prøver til overvåkingsprogram, forskningsprosjekt, diagnostikkprosjekt etc. sendes slik det er avtalt i det enkelte prosjektet.

Prøver fra fisk skal fra høsten av sendes til Harstad. Informasjon med detaljer og dato for endringer kommer etterhvert på våre nettsider og sendes våre kunder. Les mer i saken Veterinærinstituttet samler fiskediagnostikk i Harstad

Informasjon om post og frakt

Oppdatert informasjon om innsending av prøver, postløsninger og adresser finner du på våre nettsider.

Del artikkel