SR-TSE-network: European network for surveillance and control of TSE in small ruminants (with emphasis on epidemiology, pathology and diagnostic tests

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.

Overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) er neurodegenerative lidelser som kan affisere mange dyrearter. TSE inkluderer bl.a. skrapesyke hos sau og geit, bovin spongiform encefalopati hos storfe og Creutzfeldt-Jakob sykdom hos menneske. Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.

 Nettverket arrangerte halvårlige møter med spesifikke tema der eksperter fra alle prosjektdeltakerne ble samlet. Tema for møtene var:

 • Gjennomgang av dagens situasjon for TSE hos småfe og skille mellom stammer av TSE hos småfe
 • Overvåkning av TSE hos småfe
 • Overføring av TSE hos småfe
 • Patogenese og laboratoriediagnose av TSE hos småfe
 • Bruk av risikoanalyse for TSE hos småfe
 • Kontroll av TSE hos småfe ved hjelp av selektiv avl
 • Kontrollstrategier for TSE hos småfe
 • Fremskritt i epidemiologi, patologi og diagnostiske tester for TSE hos småfe

 I tillegg var det tre gjennomgående tema som ble tatt opp på alle møtene i prosjektet:

 • Utvikling av diagnostiske tester
 • Utvikling og drift av biobank-database
 • Utvikling og drift av en database for skrapesykeinsidens 

Veterinærinstituttet har vært ansvarlig for å arrangere ett temamøte, nemlig møtet om kontrollstrategier for TSE hos småfe. I tillegg var Veterinærinstituttet medlem av styringskomiteen.

Koordinator: Mr S. K. Sivam, Veterinary Laboratories Agency, UK 

Partnere:

 • Veterinary Laboratories Agency, UK
 • Dept. for Clinical Veterinary Medicine, University of Bern., Sveits
 • Instituut voor Dierhouderji en Diergezondheid BV, ID-Lelystad, Nederland
 • Veterinarinstituttet, Norge
 • Universidad de Zaragoza, Spania
 • Institut National de la Recherche Agronomique, Auzeville, Frankrike
 • Aristotle University of Thessaloniki, Hellas
 • Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria E Valle D’Aosta, CEA, Italia
 • National University of Ireland, University College Dublin, Irland
 • Bundesanstalt fur Vet. Med. Untersuchungen , Østerrike
 • Cyprus Veterinary Services, Kypros
 • Danish Veterinary Institute, Danmark
 • Universiatat Autònoma de Barcelona, Spania
 • National Veterinary and Food Research Institute, Finland
 • Unité d'Epidémiologie Animale, Institut National De La Recherche Agronomique, Frankrike
 • Laboratoire de Pathologie Infectieuse et Immunologie, Institut National De La Recherche Agronomique, Frankrike
 • Agence Francaise de Securite Sanitaire des Aliments , Frankrike
 • Institute of Epidemiology, Federal Research Centre for Virus Diseases of Animals, Tyskland
 • Tierärztliche Hochschule Hannover, Tyskland
 • Norges veterinærhøgskole, Norge
 • Faculdade de Medicina Veterinária, Portugal
 • National Veterinary Institute, Sverige
 • Department of Zoology, University of Oxford, UK
 • Institute of Animal Health, Compton, UK
 • Centre for Tropical Veterinary Medicine, University of Edinburgh, UK
 • Department of Clinical Veterinary Medicine, University of Cambridge, UK
 • Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Estland
 • Research Institute for Animal Breeding and Nutrition, Hungary, Ungarn
 • Veterinary Faculty, University of Ljubljana, Slovenia
 • State Veterinary Medicine Diagnostic Centre of Food and Veterinary Service, Latvia
 • Veterinary and Agrochemical Research Centre, Belgia
 • Institute for Experimental Pathology, Island
 • Federal Research Centre for Virus Diseases of animals, Tyskland
 • Veterinary Faculty of the University of Sarajevo, Bosnia
 • Instituto Vasco de Investigacion y Desarrolla Agrario NEIKER AB, Spania
 • Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria, Portugal
 • Roslin Research Institute, Edinburgh, UK
 • University of Wales Aberystwyth, UK
 • Institute for Animal Health, Edinburgh, UK


Total kostnad/EU-bidrag: € 1 662 494 / € 1 519 116

Prosjektperiode: 01.02.2003 - 01.01.2008

Forskninginformasjon

Start
2003-02-01
Slutt
2008-01-01
Prosjektnummer
QLRT-2001 00959
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Husdyrhelse, Patologi, Risikovurdering