Fjørfe

Generelt er helsetilstanden hos norske fjørfe svært god, men det finnes enkelte utfordringer på besetningsnivå, spesielt hos hobbyfjørfe.

Sykdomssituasjonen hos fjørfe i Norge

Antall besetninger med Salmonella 2015 - 2022

Alvorlige meldepliktige sykdommer påvises svært sjelden i kommersielle besetninger, med unntak av noen få tilfeller av Salmonella spp. Videre påvises Campylobacter spp. i omlag 6% av de årlig undersøkte flokkene.

Alle overvåkingsprogrammer