Fjørfe

Generelt er helsetilstanden hos norske fjørfe svært god, men det finnes enkelte utfordringer på besetningsnivå, spesielt hos hobbyfjørfe.

Sykdomssituasjonen hos fjørfe i Norge

Antall besetninger med Salmonella 2010 - 2015

Det ble påvist Salmonella i en fjørfeflokk i 2015. Andre A- eller B-sykdommer ble ikke påvist hos kommersielle fjørfe, men både ILT, infeksiøs bronkitt og Mycoplasma gallisepticum ble påvist hos hobbyfjørfe.

Alle overvåkingsprogrammer