Fjørfe

Generelt er helsetilstanden hos norske fjørfe svært god, men det finnes enkelte utfordringer på besetningsnivå, spesielt hos hobbyfjørfe.

Sykdomssituasjonen hos fjørfe i Norge

Antall besetninger med Salmonella 2014 - 2021

Alvorlige meldepliktige sykdommer påvises svært sjelden i kommersielle besetninger, med unntak av noen få tilfeller av Salmonella spp. Videre påvises Campylobacter spp. i omlag 6% av de årlig undersøkte flokkene.

Alle overvåkingsprogrammer

Fagpersoner

Silje Granstad

Forsker, fagansvarlig fjørfe
Mobilnr: +47 41500236
E-post: silje.granstad@vetinst.no

Grim Rømo

Fagansvarlig fjørfe og veterinær
Mobilnr: +47 90658851
E-post: Grim.Romo@vetinst.no

Alle ansatte