Fjørfe

Generelt er helsetilstanden hos norske fjørfe svært god, men det finnes enkelte utfordringer på besetningsnivå, spesielt hos hobbyfjørfe.

Sykdomssituasjonen hos fjørfe i Norge

Antall besetninger med Salmonella 2013 - 2017

I 2017 ble det påvist Campylobacter i 7,2 % av undersøkte flokker og Salmonella (Salmonella enterica subsp. diarizonae) i en flokk med verpehøns (se detaljer i kapittelet om zoonoser). Alle prøver undersøkt i forbindelse med overvåkingsprogrammene for ILT, ART og AI hos fjørfe var negative.

Alle overvåkingsprogrammer