Største fugleinfluensaepidemien i Europa noensinne

Høsten 2021 ble starten på en ny, stor utbruddssesong for fugleinfluensa, da en ny virusvariant ble introdusert til Europa. Aldri før har fugleinfluensa rammet så mange fjørfebesetninger i Europa. Mer enn 46 millioner dyr måtte avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse.

Villfugl ble også rammet hardt, og hele fuglekolonier har nærmest blitt utslettet grunnet høy smittsomhet og dødelighet hos fugl.

Et stort sykdomsutbrudd blant havsuler i Storbritannia fikk i mai og juni i år store konsekvenser for Norge. Døde havsuler smittet med fugleinfluensa drev i land langs kysten, og særlig mange langs strendene i Norges mest fjørfetette kommuner i Rogaland. Risikoen for smittespredning til fjørfe ble antatt å være forhøyet i denne perioden.

Antall observasjoner av død villfugl meldt inn til Mattilsynet har nå avtatt, og til tross for at fugleinfluensa fortsatt påvises med jevne mellomrom i Norge, ser den ekstraordinære situasjonen i Rogaland ut til å være over.

Fugleinfluensa har aldri før rammet så mange forskjellige villfuglarter som det har gjort denne utbruddssesongen, og aldri før har sykdommen hatt så stor geografisk utbredelse i Europa. Fugleinfluensa har for første gang blitt påvist i Nord-Norge, på Svalbard og på Jan Mayen.

–Basert på antall påvisninger i sommer og den geografiske utbredelsen av de er det sannsynlig at fugleinfluensavirus vil sirkulere blant villfugl i Norge frem mot høsten og starten på en ny utbruddssesong. Derfor er det svært viktig at alle som holder fjørfe og andre tamfugler har høyt fokus på smittevern, sier Silje Granstad, fansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Les mer om fugleinfluensa i Veterinærinstituttets siste statusrapport (pdf).

Del artikkel