Newcastlesyke påvist i fjørfebesetning i Rogaland

Veterinærinstituttet har påvist Newcastlesyke (Newcastle Disease) hos verpehøns i en besetning i Rogaland, basert på innsendte prøver fra Mattilsynet.

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Kliniske tegn kan variere, og dødeligheten kan være opp til 100 prosent. I den aktuelle besetningen har det vært redusert eggproduksjon, økt frekvens av skalløse egg og nedsatt fôropptak. Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanken fredag, etter at flere blodprøver var positive for antistoff mot viruset. Nye analyser gjennomført av instituttet på lørdag kunne bekrefte at det er snakk om Newcastlesyke.

Newcastlesyke, eller Newcastle Disease (ND), regnes som en alvorlig, smittsom sykdom, og er en såkalt Liste 1-sykdom. Det er slått fast at viruset i dette tilfellet er av den sykdomsfremkallende varianten, noe man finner ved sekvensering av en liten del av arvestoffet. Ytterligere karakterisering av viruset som er påvist vil kunne si noe om graden av smittsomhet, forklarer veterinær og forsker i virologi ved Veterinærinstituttet, Torfinn Moldal.

- Sekvensering av en større del av genomet vil dessuten kunne gi oss svar på hvilket opphav viruset har, ved at vi kan sammenligne det med virus som er påvist andre steder, forklarer Moldal.

- Vi kan ikke si sikkert hvorfor smitten dukker opp nå og hvor det kommer fra, men det er nærliggende å tenke at smitten kommer fra villfugl, sier han videre.

Mattilsynet innfører en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning.

Alle dyrene i det smittede fjørfeholdet vil bli avlivet av Mattilsynet og Mattilsynet har innført soner med restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning.

Les mer om hvilke tiltak som vil bli iverksatt i Mattilsynets pressemelding.

Mattilsynet vil komme med en utfyllende informasjon over hvilke regler som vil gjelde så raskt som mulig. Newcastlesyke er en meldepliktig sykdom. Fjørfebønder og andre som har fuglehold må derfor straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de har mistanke om at det er Newcastlesyke i besetningen deres.

Les mer om Newcastlesyke på Mattilsynets sider. 

Les mer om Newcastlesyke hos Veterinærinstituttet.

Del artikkel