Silje Granstad

Forsker, fagansvarlig fjørfe, Husdyr, vilt og velferd

Presentasjon

Veterinær med doktorgrad innen fjørfehelse. Involvert i forskning, beredskap og sykdomsovervåking.

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

TEiCON

TEiCON (Tools for Eimeria CONtrol, 2020-2024, lead by the Norwegian Veterinary Institute) will contribute to develop better diagnostic tools and new data and knowledge to reinforce the sustainability of broiler and turkey farming, with main focus on coccidiosis (Eimeria spp.) and necrotic enteritis, and on further reducing the low usage of antimicrobials in Norwegian poultry meat production.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi