Fugleinfluensa påvist hos parkfugler i Kristiansund

Veterinærinstituttet har påvist høypatogen fugleinfluensa, HPAI H5N1, hos tre høner og en hane tilhørende et kommunalt fuglehold i Vanndamman park i Kristiansund kommune.

Hønsefuglene døde i løpet av et par dager, og det ble observert luftveisproblemer hos en av hønene i forkant. De seks gjenlevende fuglene som tilhører det kommunale dyreholdet består av andefugler og påfugl. Disse fuglene avlives som et ledd i Mattilsynets utbruddshåndtering. I den samme parken oppholder det seg også villfugl, blant annet svaner, ender og duer.

Mattilsynet har opprettet en verne- og overvåkingssone på henholdsvis tre og ti kilometers radius fra utbruddet. I sonene gjelder det forbud og restriksjoner som har betydning for alle som holder fugler.

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i 2020. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for aviær influensa og produserer oppdaterte oversikter over forekomst av fugleinfluensa i Norge. Les mer om fugleinfluensa her, og les mer om fugleinfluensa hos villfugl i Norge her.

I sjeldne tilfeller kan pattedyr smittes med fugleinfluensavirus. Risiko for smitte til mennesker regnes som svært lav. Publikum oppfordres til å ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr i parken. Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler. Meld ifra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler eller andre dyr.

Les om råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker hos Folkehelseinstituttet.

Del artikkel