Fjørfeholdere på Østlandet bes være ekstra varsomme ved håndtering av villfugl

Virus som forårsaker Newcastlesyke sirkulerer blant duer på Østlandet, og har tilsynelatende økt de siste månedene. Utbruddet har spredd seg fra Oslo til områder med høyere fjørfetetthet.

Fra begynnelsen av august og frem til nå har viruset spredt seg fra Oslo til Follo, Moss, Sandefjord, Indre Østfold og Fredrikstad, som er kommuner med et betydelig antall kommersielle verpehøns-, slaktekylling- og kalkunbesetninger. Duer tiltrekkes av lett tilgjengelig næring, og dette kan øke sannsynligheten for at de oppholder seg på og rundt gårder og anlegg med fjørfe. Veterinærinstituttet har nå laget en oppdatert statusrapport og risikovurdering av Newcastlesyke, basert på situasjonen de siste månedene.

Viruset kan være dødelig for duer, men for andre fuglearter gir ikke viruset nødvendigvis dramatiske symptomer. Infeksjon med dette viruset hos fjørfe klassifiseres som Newcastlesyke, og fordi dette er en alvorlig og svært smittsom fjørfesykdom vil omfattende bekjempelsestiltak iverksettes for å forhindre spredning. I september ble det påvist Newcastlesyke i en verpehønsbesetning med 7500 høns i Klepp kommune i Rogaland.

Vær varsom

Ved funn av syke eller døde fugler hvor det er mistanke om smittsom sykdom skal Mattilsynet kontaktes for å vurdere om det skal tas prøver. Dersom død villfugl må fjernes av privatpersoner bør man alltid bruke hansker og legge fuglen i en plastpose. Har man ikke hansker tilgjengelig bør man bruke en plastpose som vrenges rundt fuglen.

- Folk som holder eller er i kontakt med fjørfe bør så langt det er mulig unngå å håndtere syk eller død villfugl. I tilfeller der det likevel må gjøres bør det utvises særskilt varsomhet, sier Silje Granstad, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

I tillegg bør de som jobber med eller er i kontakt med fjørfe ha et høyt fokus på smittevern.

- I tillegg til bruk av smittesluse der man skifter sko, klær og vasker og desinfiserer hender så bør fjørfeholdere være oppmerksomme på at utstyr som tas med inn kan bære med seg smitte. Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge sykdomsutbrudd i fjørfebesetninger, understreker Granstad.

Veterinærinstituttet oppfordrer alle som holder fjørfe til å varsle Mattilsynet ved akutt høy dødelighet i flokken. De som holder verpehøns bør være særlig oppmerksomme på betydelig nedgang i eggproduksjon og økt forekomst av egg uten skall.

Les Veterinærinstituttets oppdaterte beskrivelse av forekomst av Newcastlesyke i Norge her.

Del artikkel