Grim Rømo

Fagansvarlig fjørfe og veterinær, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Husdyrhelse
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Hjernemark hos sau og geit

Hjerne og ryggmarg fra sau og geit undersøkes for hjernemark i samarbeid med Animalia og praktiserende veterinærer.

Prosjektperiode
2020 - 2023
Område
Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi

TEiCON

TEiCON (Tools for Eimeria CONtrol, 2020-2024, ledet av Veterinærinstituttet) skal bidra til utvikling av bedre diagnostiske verktøy og framskaffe bedre data og kunnskap for å styrke bærekraften i slaktekylling og kalkunproduksjon. Prosjektet vil ha særlig fokus på koksidier (Eimeria, en gruppe av tarmparasitter) og assosierte tarmsykdommer i norsk fjørfe. Prosjektet skal bl.a. bidra til å redusere den allerede lave bruken av antimikrobielle midler i norsk fjørfekjøttproduksjon.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Husdyrhelse, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi

Aviærpatogene E. coli i norsk slaktekyllingproduksjon

APEC-Seq prosjektet har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer.

Prosjektperiode
2018 - 2023
Område
Husdyrhelse, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse