Blybelastning hos norske svaner

Blyforgiftning av svaner er godt dokumentert internasjonalt og Veterinærinstituttet har ved obduksjon av selvdøde fugler diagnostisert blyforgiftning på en rekke knoppsvaner og sangsvaner de siste tiårene. Det finnes derimot ingen store, vitenskapelige studier over blybelastningen for norske svaner de siste 20 årene.

Blyforgiftning av svaner er godt dokumentert internasjonalt (Nakade, 2005) og Veterinærinstituttet har ved obduksjon av selvdøde fugler diagnostisert blyforgiftning på en rekke knoppsvaner og sangsvaner de siste tiårene. Det finnes derimot ingen store, vitenskapelige studier over blybelastningen for norske svaner de siste 20 årene.

Veterinærinstituttet ønsker å analysere blybelastningen hos 300 norske svaner (150 knoppsvaner og 150 sangsvaner) i denne perioden og sammenligne med blybelastningen med tidligere perioder. Prøvemateriale kommer fra svaner fra hele landet som er undersøkt og lagret i organbanken ved Veterinærinstituttet i perioden 1997-2017. Materialet kommer hovedsakelig fra døde svaner som er undersøkt under generell sykdomsovervåking. 

Vi ønsker å undersøke sammenhenger mellom sykdomshistorie/obduksjonsfunn og blybelastning. Et annet delmål vil være å undersøke eventuelle artsforskjeller og årstidstrender.

Prosjektleder
Knut Madslien

Samarbeidspartnere
NMBU/CERAD SFF 

Forskninginformasjon

Start
2015-05-01
Slutt
2018-05-01
Prosjektnummer
20152352
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Patologi, Toksiske metaller og sporelementer, Vilthelse

Forskere

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post