Hygiene i organisk gjødsel

I 2017 gjennomførte Veterinærinstituttet på vegne av Mattilsynet en undersøkelse av den bakteriologiske kvaliteten av gjødsel til hagemarkedet. 

Gjødselen som ble undersøkt var innenfor kategorien organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som f.eks. kan være kompostert husdyrgjødsel eller annen husdyrgjødsel.  

Formålet med studien var å undersøke forekomsten av E. coli som hygieneindikator og Salmonella spp. i organisk gjødsel. I tillegg ble det undersøkt for forekomst av utvalgte antibiotikaresistente bakterier.

2017

Although Salmonella Okatie was isolated from one sample, and nine samples had E. coli > 10 cfu/g with three samples with E. coli >1000 cfu/g, the hygienic quality of the analysed products was in general satisfactory. None of the products were positive for the selected antibiotic substances tested for. Since this was a rather small project, with 49 samples analysed, a larger number of samples is needed to make further conclusions on the hygienic quality and the prevalence of selected resistant bacteria and pathogens in organic fertilizer products.

Last ned rapporten