PRVom hos fisk

Piscine orthoreovirus Oncorhynchus mykiss (PRVom) er et nytt virus funnet hos regnbueørret. Overvåkingsprogrammet startet i 2015.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å kartlegge utbredelse av PRVom (tidligere kalt virus Y) hos regnbueørret fra norske settefiskanlegg og matfiskanlegg.

2016

The virus, PRVom was detected in 9 of 19 the rainbow trout sites tested in the 2016 surveillance programme. No new cases of the virus associated disease were observed.

Last ned rapporten

Eldre rapporter