Fremmedstoff

Veterinærinstituttet koordinerte overvåkningsprogrammet for fremmedstoff fra 1985 til 2013.

Formålet med programmet er å overvåke innhold av restmengder av forbudte stoffer, legemidler, hormoner og andre vekststimulerende stoffer og forurensende stoffer (f.eks. tungmetaller) i levende dyr og norskprodusert kjøtt. Importerte varer undersøkes også.

Eldre rapporter