Zoonotiske E. coli hos dyr og i mat (2003, 2008, 2018)

Zoonotiske E. coli er E. coli som kan overføres fra dyr/mat til mennesker, og så føre til sykdom.

Av disse, er det Shiga toksin-produserende E. coli (STEC), som også kalles Vero toksin-produserende E. coli (VTEC), som kan forårsake mest alvorlig sykdom. En annen gruppe E. coli er de atypiske Enteropatogene E. coli (aEPEC), som er beslektet med STEC og kan være forløpere til disse, men som også kan gi sykdom i seg selv.

Veterinærinstituttet utfører på oppdrag fra Mattilsynet studier for å kartlegge forekomsten av zoonotiske E. coli i dyr og i mat. Tidligere har det blir utført slike kartleggingsstudier på storfe (2014 – 2017 og 1998-2003), på sau (2007-2008), samt på kjøtt importert fra tredjeland (2011-2012).

Andre aktuelle rapporter
Det finnes også andre studier som ikke inngår i overvåkningsprogram som har levert relevante data knyttet til forekomst av E. coli hos storfe og småfe. Disse rapportene vil du finne neders på vår faktaside om E. coli

2018

Det er lite E. coli av den typen som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker i norske kjøttvarer. Det viser en kartlegging av Shiga toksin-produserende E. coli (STEC) som Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Last ned rapporten

Rapporter