Pankreassyke hos fisk

Overvåkingsprogrammet for pankreassyke (PD) ble avsluttet i 2017 da det kom en ny nasjonal PD-forskrift.

Siden denne forskriften innførte krav til månedlig prøvetaking for alle lokaliteter med oppdrettet laksefisk i udesinfisert sjøvann, ble dette overvåkingsprogrammet overflødig.

Veterinærinstituttet overvåket forekomst av viruset som forårsaker pankreassyke (PD - fra pancreas disease) hos oppdrettslaks fra 2012-2017.

Vi oppdaterer månedlig status på PD

Rapporter