Pankreassyke hos fisk

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av viruset som forårsaker pankreassyke (PD - fra pancreas disease) hos oppdrettslaks.

PD-virus finnes utbredt nord til Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag og Nord-Norge overvåkes situasjonen ettersom det i de områdene kun er påvist noen få tilfeller.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at Nord-Trøndelag og Nord-Norge er fri for viruset som forårsaker PD (pancreas disease, pankreassjuke).

Vi oppdaterer månedlig status på PD

2016

Salmonid alphavirus (SAV), the etiological agent of pancreas disease (PD), was not detected in samples submitted in conjunction with the 2016 surveillance programme from farms with Atlantic salmon in the surveillance zone (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms and Finnmark). SAV was detected in samples from two farms in Sør-Trøndelag and two farms in Nord-Trøndelag in diagnostic samples.

Last ned rapport

Eldre rapporter