Pankreassyke hos fisk

Overvåkingsprogrammet for pankreassyke (PD) ble avsluttet i 2017 da det kom en ny nasjonal PD-forskrift.

Siden denne forskriften innførte krav til månedlig prøvetaking for alle lokaliteter med oppdrettet laksefisk i udesinfisert sjøvann, ble dette overvåkingsprogrammet overflødig.

Veterinærinstituttet overvåket forekomst av viruset som forårsaker pankreassyke (PD - fra pancreas disease) hos oppdrettslaks fra 2012-2017.

Vi oppdaterer månedlig status på PD

2017

Salmonid alphavirus (SAV), the etiological agent of pancreas disease (PD), was detected in three farms in Nordland and one farm in Nord-Trøndelag during the surveillance programme in January to August 2017. After the enforcement of a new regulation, all farms will be tested for SAV, and SAV was thus detected in 130 farms inside the PD-zone and 12 farms in the control zone in 2017.

Last ned rapporten

Eldre rapporter