Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av ILA (HPR-del ILAV) på oppdrag fra Mattilsynet. 

Målet med programmet er å samle og oppsummere data som er nødvendig for å:

1)   Etablere og opprettholde ILA-frie segmenter for laks i ferskvann og sjøvann.
2)   Dokumentere overvåkning av ILA-virus (HPR-del ILAV) i kontrollområder etablert rundt lokaliteter der ILA er påvist.

2021

Infectious salmon anaemia virus (pathogenic ISAV HPRdel) and Renibacterium salmoninarum were not detected in conjunction with surveillance in ISA-free zones and compartments in 2021.

Last ned rapporten

Eldre rapporter