Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Ingen positive prøver for virulent ILA-virus (HPR-del ILAV) ble påvist i programmet i 2016.

Målet med programmet er å samle og oppsummere data som er nødvendig for å:

1)   Etablere og opprettholde ILA-frie segmenter for laks i ferskvann og sjøvann.
2)   Dokumentere overvåkning av ILA-virus (HPR-del ILAV) i kontrollområder etablert rundt lokaliteter der ILA er påvist.

2019

Infectious salmon anaemia (ISA) (pathogenic ISAV HPR-del) and Renibacterium salmoninarum were not detected in conjunction with surveillance in ISA-free zones or compartments in 2019.
 

Last ned rapporten

Eldre rapporter