Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Ingen positive prøver for virulent ILA-virus (HPR-del ILAV) ble påvist i programmet i 2016.

Målet med programmet er å samle og oppsummere data som er nødvendig for å:

1)   Etablere og opprettholde ILA-frie segmenter for laks i ferskvann og sjøvann.
2)   Dokumentere overvåkning av ILA-virus (HPR-del ILAV) i kontrollområder etablert rundt lokaliteter der ILA er påvist.

2018

Infectious salmon anaemia (ISA) (pathogenic ISAV HPR-del) and Renibacterium salmoninarum were not detected in conjunction with surveillance in ISA free zones or compartments in 2018.

According to the received reports from private laboratories on surveillance carried out in ISA control zones and compartments, ISAV HPR-del was detected on 29 sites.

Last ned rapporten

Eldre rapporter