Parasittene Bonamia sp. og Marteilia refringens i skjell

Veterinærinstituttet deltok i overvåkning av parasittene Bonamia sp. og Marteilia refringens i skjell fra 2003 - 2014.

Formålet med programmet er å dokumentere fristatus for parasittene Bonamia sp. og Marteilia refringens i Norge.

Bonamia ostreae ble påvist i Arendalsomsrådet i 2008, men er ikke påvist siden. Andre Bonamia-arter og Marteilia refringens har aldri blitt påvist i Norge.

Eldre rapporter