Hest

De viktigste helseutfordringer hos norske hester er relatert til ikke-smittsomme sykdommer knyttet til bevegelsesapparatet og luftveiene.

Sykdomssituasjonen hos hest i Norge

Antall besetninger med utvalgte lise 1- og 2-sykdommer 2013 - 2021

De viktigste helseproblemene hos norske hester er lidelser i bevegelsesapparatet, luftveiene og mage/tarm. Disse er i hovedsak knyttet til bruk og belastning, oppstalling og fôring. 

Alle overvåkingsprogrammer