Hest

De viktigste helseutfordringer hos norske hester er relatert til ikke-smittsomme sykdommer knyttet til bevegelsesapparatet og luftveiene.

Sykdomssituasjonen hos hest i Norge

Antall besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2013 - 2017

De viktigste helseproblemene hos norske hester er lidelser i bevegelsesapparatet, luftveiene og mage/tarm. Disse er i hovedsak knyttet til bruk og belastning, oppstalling og fôring. Den norske hestepopulasjonen er gjennomvaksinert mot både hesteinfluensa og stivkrampe, og disse sykdommene har ikke vært påvist i 2017. 

Alle overvåkingsprogrammer

Fagpersoner

Cecilie Marie Mejdell

Seniorforsker, Fagansvarlig - dyrevelferd, Fagansvarlig - hest
Mobilnr: +47 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no

Tormod Mørk

Fagansvarlig for storfe og kameldyr
Mobilnr: +47 90861619
E-post: tormod.mork@vetinst.no

Alle ansatte