Hest

De viktigste helseutfordringer hos norske hester er relatert til ikke-smittsomme sykdommer knyttet til bevegelsesapparatet og luftveiene.

Sykdomssituasjonen hos hest i Norge

Antall besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2013 - 2019

De viktigste helseproblemene hos norske hester er lidelser i bevegelsesapparatet, luftveiene og mage/tarm. Disse er i hovedsak knyttet til bruk og belastning, oppstalling og fôring. 

Alle overvåkingsprogrammer

Fagpersoner

Jorunn Mork

Fagansvarlig hest, seniorrådgiver
Mobilnr: +47 99013176
E-post: jorunn.mork@vetinst.no

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Mobilnr: +47 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no

Alle ansatte