Isolasjon og godt stell er viktigste tiltak mot herpesvirusinfeksjon hos hest

Denne saken er eldre enn to år

De siste ukene er det bekreftet at flere hester er blitt syke av nevrologisk form av herpesvirusinfeksjon. Mattilsynet har nå besluttet å pålegge restriksjoner i staller med mistanke eller bekreftede tilfeller for å hindre smittespredning.

Det har de siste ukene blitt bekreftet flere tilfeller av nevrologisk form av herpesvirusinfeksjon hos hest, noen med dødelig utgang. I tillegg er det meldt inn mistanke om minst fem tilfeller forskjellige steder i landet.

Ekvint herpesvirus (EHV) forekommer i flere varianter som kan gi sykdom hos hest. Disse omfatter luftveisinfeksjon (rhinitt/rhinopneumoni), abort, nevrologisk sykdom (myeloencephalitt) og kjønnssykdom (equine coital exanthema, godartet beskjelersyke). Hestens herpesvirus gir ikke sykdom hos mennesker.

Les mer om herpesinfeksjon hos hest

Mattilsynet pålegger restriksjoner

Mattilsynet har nå besluttet å pålegge restriksjoner ved mistanke om eller bekreftede tilfeller av herpesvirusinfeksjon hos hest. 

Les mer om restriksjonene på Mattilsynets nettsider

Isolere og godt stell og pleie

- Det finnes ingen effektiv behandling av herpesvirusinfeksjon, og vaksine gir ikke fullstendig beskyttelse. Det mest effektive tiltaket for å hindre at smitten sprer seg, er å isolere hester som er syke eller som mistenkes å ha herpesvirusinfeksjon. Hester som er syke trenger godt stell og pleie, sier Anne Nordstoga, veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet.

Dette er bakgrunnen for at Mattilsynet oppskalerer håndtering av sykdommen. Ved mistanke om herpesvirusinfeksjon skal Mattilsynet straks varsles.

Les vaksineanbefalinger til hesteeiere 

Slik stilles diagnosen

For å stille diagnose må veterinær ta prøver som sendes inn for analyse:

  • Svaber (E-swab) fra nese og svelg ved luftveissymptomer, helst 1-3 døgn etter de første sykdomstegn, for direkte viruspåvisning (PCR).
  • Ved nevrologiske symptomer anbefales det å sende inn både nesesvaber og EDTA-blod for PCR. Prøve fra hjerne/ryggmarg (cerebrospinalvæske) kan også undersøkes med PCR. Hvis PCR er negativ, kan det være aktuelt med ny prøve, da virus ikke skilles ut til enhver tid gjennom sykdomsforløpet. 
  • Blodprøver (serum, prøveglass med rød kork) kan analyseres for antistoffer.  Det bør da tas to prøver (parprøve), den første i akutt fase og en ny prøve 10-14 dager seinere for å undersøke om mengden antistoffer i blodet har økt (titerstigning). Serologiske undersøkelser kan være aktuelt ved negativ PCR, men fortsatt klinisk mistanke.
  • Ved abort tas prøve av fosterhinner og vev fra foster (lever, lunge, thymus, milt).

Prøvene kan sendes til Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige (www.sva.se) eller til andre laboratorier.

Veterinærer som har spørsmål om prøvetaking eller syke/døde dyr kan ta kontakt med Veterinærinstituttet ved Anne Bang Nordstoga

Tidligere nyheter om herpesvirusinfeksjon hos hest

Del artikkel