Arvid Reiersen

Seniorrådgiver, Dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Håndtering av kadaver ved krise

Ved utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom er rask og effektiv håndtering av kadaver svært viktig for å redusere risikoen og konsekvensene for folke- og dyrehelsa, miljø og biologisk mangfold. Prosjektet skal se på ulike metoder for kadaverhåndtering i Norge, kartlegge kapasitet, rammer og konsekvenser for de ulike involverte partene.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Husdyrhelse