Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner (PARHEST)

Prosjektet vil kartlegge resistenssituasjonen mot anthelmintika for hestens små strongylider (cyathostominer) og hestens spolorm, gjennomføre en spørreundersøkelse blant hesteeiere i Norge om hvilke kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner som brukes, samt undersøke prevalensen av gastrointestinale parasitter hos hester i små, stabile norske besetninger.

Prosjektbeskrivelse
1) Kartlegging av resistenssituasjonen mot anthelmintika for hestens små strongylider (cyathostominer) og hestens spolorm. Dette er en oppfølging av resistensundersøkelser som ble utført for 15 år siden i Norge (Ihler, 1995). I tillegg vil det foretas mer inngående studier av årsakene til manglende behandlingseffekt på spolorm som er påvist i Sverige i den senere tiden (Lindgren et al. 2008). Mulige årsaker til resistensutviklingen og eventuelle forskjeller mellom de to land skal studeres.

2) Spørreundersøkelse blant hesteeiere i Norge om hvilke kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner, inkludert bruk av anthelmintika (behandlingsregimer og preparater), som brukes. Videre skal det registreres hvilke kilder som brukes til informasjon om parasittinfeksjoner og kontrolltiltak. Denne delen gjøres ikke i Sverige ettersom tilsvarende data nylig er publisert (Osterman et al. 2007).

3) Undersøke prevalensen av gastrointestinale parasitter hos hester i små, stabile norske besetninger (1-3 dyr) som går på samme beite år etter år, og som har lite kontakt med andre hester og sjelden eller aldri blir behandlet med anthelmintika. Dette for å belyse parasittbelastningen i denne typen hestehold.

Samarbeidspartnere

  • Norges veterinærhøgskole (NVH)– Carl Fredrik Ihler
  • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – Johan Höglund

Forskninginformasjon

Start
2010-03-01
Slutt
2012-12-31
Prosjektnummer
202979
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Husdyrhelse, Parasittologi

Forskere

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post