Group housing horses under Nordic conditions: Strategies to improve horse welfare and human safety

Prosjektet har undersøkt risiko for skader og registrert hesters atferd i grupper som har variert med hensyn på sosial stabilitet, hestenes alder og kjønn.

Dette nordiske prosjektet har tatt utgangspunkt i at hold av hester i grupper har mange fordeler for dyrenes velferd, men at det dels finnes myter og dels mangel på kunnskap som gjør at mange hesteeiere fortsatt velger å holde sine hester enkeltvis.

Prosjektet har undersøkt risiko for skader og registrert hesters atferd i grupper som har variert med hensyn på sosial stabilitet, hestenes alder og kjønn. Som ledd i dette er det er utviklet og testet et system for registrering av ytre skader. Det er videre testet metoder for å redusere aggresjon ved blanding av hester. Risikofaktorer for mennesker som håndterer hester som holdes i gruppe er også evaluert.

Samarbeidspartnere
Den norske deltakelsen var et samarbeid mellom UMB og Veterinærinstituttet. Forskere i Sverige, Danmark og Finland har deltatt, med Linda Keeling ved SLU som prosjektleder.

Hjemmeside
www.group-housing-horses.net

Forskninginformasjon

Start
2007-01-01
Slutt
2010-11-30
Prosjektnummer
NKJ-prosjekt/NFR 175689
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd

Forskere

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post