Ondartet beskjelersyke (Dourine)

Ondartet beskjelersyke er en kjønnssykdom hos hest og esel. Den skyldes en éncellet parasitt som forårsaker betennelse og sårdannelse i kjønnsorganene. Abort, halthet og lammelser forekommer også.

Ondartet beskjelersyke en A-sykdom og forekomst av eller mistanke om ondartet beskjelersyke skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. 

Smittestoff og smitteveier

Sykdommen forårsakes av en protozo (éncellet parasitt), Trypanosoma equiperdum. Den er i hovedsak en vevsparasitt som ikke invaderer blodomløpet, og skiller seg fra andre trypanosomer ved at den overføres uten hjelp av insekter (slik som sovesyke).

Ondartet beskjelersyke opptrer bare hos hest og esel. Parasitten overføres mellom hingst og hoppe ved bedekning. Parasitten forekommer i sædvæske, i eksudat (utsondringer) på penis og i forhud hos hingsten samt i vaginalslim hos hoppen. Føll kan smittes under fødsel, og melk fra infiserte hopper kan være smittebærende.

Parasitten kan endre sine overflateproteiner og således unnvike vertens immunforsvar. Den er følsom for miljøpåvirkning og overlever bare kort tid utenfor vertsdyret.

Sykdomstegn og diagnostikk

Utbrudd inntreffer når infiserte dyr innføres i mottakelige populasjoner. Det kan ta fra en uke til flere måneder før kliniske symptomer opptrer.  En infisert hingst kan derfor smitte mange hopper før sykdommen oppdages.

Ikke alle smittede hester blir syke, både milde og symptomfrie (subkliniske) infeksjoner forekommer.

De første tegnene består av slimet utflod fra skjeden eller urinrøret. Dette etterfølges av ødem (hevelse pga. væskeansamling) i genitalregionen.

Hos hopper brer ødemet seg fra kjønnsåpningen ned mot spenene og framover under buken mot frambeina. Hos hingster påvises ødem i penis, forhud og pung (scrotum) med omgivende hud, og etter hvert framover under buken. Sårdannelser i slimhinnen i kjønnsorganene kan medføre sekundære bakterieinfeksjoner. Regionale lymfeknuter er forstørret. Drektige hopper kan abortere.

Infiserte hester har nedsatt allmenntilstand og blir anemiske. Etter noen uker kan urticarialiknende (elveblestliknende) hevelser, 2-5 (10) cm i diameter, påvises på kroppen, særlig flankene. Disse brister og utvikles til væskende sår. Slike forandringer er meget karakteristiske for ondartet beskjelersyke.

Dyrene blir etter hvert svake og viser halthet i det ene eller begge bakbena. Forstyrrelser i sentralnervesystemet i form av dårlig bevegelseskontroll, ustøhet og lammelser kan utvikles. Rammede hester kan dø 1-12 måneder etter at kliniske symptomer er påvist.

Diagnostikk
Diagnosen stilles på grunnlag av kliniske symptomer og understøttes av laboratorieundersøkelser.

Serologisk undersøkelse av blod ved bruk av komplementbindingstest (CFT) er anbefalt metode. Denne undersøkelsen kan gi kryssreaksjon på to andre trypanosomer (T. evansi og T. brucei) som imidlertid ikke forekommer i tempererte strøk.

Indirekte fluorescensmetode (IFAT) brukes når det er nødvendig å bekrefte et CFT-resultat. Molekylære metoder er også utviklet.

Trypanosoma equiperdum er så stor (25-28µm) at den kan påvises ved direkte mikroskopi. Det er derfor angitt at man kan samle materiale som eksudat fra vagina eller forhud, sentrifugere og undersøke det i mikroskop, men dette anses som en usikker metode. Inokulasjon på kanin har også vært anvendt i diagnostikken.

Mens de kliniske tegnene ved ondartet beskjelersyke er karakteristiske, er de makroskopiske forandringene ved obduksjon ikke spesifikke. Anemi samt hudforandringer i vevet rundt kjønnsorganene/perineum og i den ventrale bukveggen kan påvises. Ansamling av væske i lungesekken og hjerteposen samt i bukhulen kan forekomme. Slimhinnene i urogenitalregionen er betente og kan ha ulcera (sår).

Veterinærinstituttet utfører ikke laboratoriediagnostikk på ondartet beskjelersyke, men vil videresende prøvemateriale (fullblod/serum) til laboratorium utenlands.

Forekomst

Ondartet beskjelersyke er utbredt i deler av Sør-Amerika, Afrika, Midt-Østen og Asia, og forekom tidligere i store deler av Europa, mens utbredelsen nå er begrenset til sørøstlige områder. Sykdommen er også påvist i USA. Sykdommen har aldri vært påvist i Norge og Sverige.

Tiltak

Ondartet beskjelersyke en A-sykdom og smittede dyr vil bli avlivet.