Immunologi

Immunologi er læren om immunforsvaret, og handler i grove trekk om kroppens bekjempelse av sykdom, interaksjoner mellom kroppen og sykdomsfremkallende agens, og økt forståelsen for hva som skjer når vi blir syke.

Fagfeltet omfatter også evnen til å utvikle immunitet etter endt sykdom, og muligheten dette prinsippet gir for beskyttelse mot infeksjonssykdom ved bruk av vaksiner.

Diagnostikk

Serologisk diagnostikk er viktig for å ha oversikt over helsetilstanden til norske landdyr, og kan for eksempel bidra til at man på et tidlig stadium fanger opp nye sykdommer som kommer til landet. Serologisk diagnostikk har bidratt til at den generelle helsetilstanden til produksjonsdyr i norsk landbruk er svært god.

Veterinærinstituttet utfører serologisk diagnostikk på landdyr. Serum- og melkeprøver fra hele landet blir analysert for antistoffer mot sykdomsfremkallende agens i forbindelse med sykdomsoppklaring, eksport av dyr, samt internasjonal og nasjonal overvåkning av alvorlige infeksjonssykdommer hos produksjonsdyr.

Forskning

Veterinærinstituttet forsker på immunologi og sykdommer hos fisk og landdyr.

Hos fisk er det spesielt fokus på laks i oppdrettsanlegg. Oppdrett av laks er en ung næringsvei. Immunologiske forskere forsøker å bidra med bedre forståelse av hva fisken blir syk av og hva man eventuelt kan gjøre for å behandle og for å forebygge sykdom i form av for eksempel vaksinering.

På landdyr har Veterinærinstituttet blant annet lang erfaring med forskning på mykobakterier. Vi ser blant annet på mulighetene for å utvikle nye og forbedrede diagnostiske tester for å påvise forskjellige mykobakterier hos dyr, og i tillegg arbeider vi for å utvikle fremtidige vaksiner mot disse bakteriene.

Oppdrag innen diagnostikk og forskning

Veterinærinstituttet tar på seg oppdrag, enten ved oppdragsbasert serologisk diagnostikk eller i form av forsknings- og utviklingssamarbeid med forskjellige aktører innen landbruk og akvakultur, samt farmasøytisk industri.