TarGet - New targeting vaccines for sustainable aquaculture

Sykdomsutbrudd utgjør en av de største truslene mot fortsatt vekst innenfor oppdrettsnæringen. I dette prosjektet skal vi utvikle en fleksibel fiskevaksineplattform (TarGet) hvor vaksiner kan skreddersys for ulike virussykdommer og fiskeslag.

Vaksiner inneholder komponenter fra smittestoffer og tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen som smittestoffet bærer med seg. Vaksinen aktiverer immunsystemet slik at kroppen er forberedt på å forsvare seg mot smittestoffet. I noen tilfeller responderer ikke kroppen i tilstrekkelig grad på vaksinen slik at man oppnår beskyttelse.

I TarGet utforsker vi nye tilnærminger for å sikre en sterk og effektiv immunrespons, et prinsipp som enkelt kan adapteres til ulike patogener og arter.

Figur TarGet.png
TarGet vaksiner er basert på spesifikke målstyringsenheter som klones fra fiskens eget arvestoff (A) og antigener (B) fra patogenet det skal vaksineres mot. Disse kombineres i laboratoriet (C) i et plasmid konstrukt. Ulike målstyringsenheter (D) koblet til antigen testes i smitteforsøk (E) for å identifisere kombinasjonen som gir beskyttelse mot sykdom. Ved å introdusere målstyringsenheter fra andre fiskearter som korresponderer med de som allerede er identifisert, eller antigen fra andre patogener, kan vaksiner skreddersys for ulike fiskearter og ulike sykdommer.

Samarbeidspartnere

  • Pharmaq AS
  • Vaccibody AS
  • Iacob Mathiesen
  • Kjeller Innovasjon

Forskninginformasjon

Start
2015-04-01
Slutt
2018-04-01
Prosjektnummer
44336
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Vaksinologi, Virologi