Interessant genetisk variasjon hos villrein med skrantesjuke

Denne saken er eldre enn to år

Resultater fra studie antyder ulik følsomhet for skrantesjuke avhengig av genvarianter.

En pågående kartlegging av genetisk variasjon hos norske hjortedyr som forskere fra NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet holder på med, viser at et stort antall av dyrene fra Nordfjella hadde en genvariant som gjorde dem følsomme for prionsmittestoff.

I en artikkel i villreinen.no argumenterer forskerne for at denne kunnskapen bør vurderes ved en diskusjon om reetablering av villreinstammen.

Les artikkelen på villreinen.no

Fakta om skrantesjuke

 

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel