Ny doktorgrad: Laks infisert av PRV-virus tåler lavt oksygennivå dårligere

Denne saken er eldre enn to år

Atlantisk laks som er eksperimentelt infisert av viruset Piscine orthoreovirus (PRV) tåler stressfaktorer som lavt oksygennivå dårligere, men er mer beskyttet mot virusinfeksjoner, konkluderer en doktorgradsavhandling gjort ved Veterinærinstituttet.

PRV er et virus som forekommer hyppig i norsk oppdrettslaks. Det påvises også i villaks i Norge og oppdrettede populasjoner av laks globalt. Viruset forårsaker hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) hos laks. Dette er en alvorlig virussykdom i norsk oppdrettslaks der majoriteten av sykdomsutbruddene skjer i fiskens vekstfase i sjøen.


Slik påvirkes fisken av en PRV-infeksjon

Hvor alvorlig et utbrudd av PRV-infeksjon er, avhenger både av fiskens generelle helse og miljøfaktorer som påvirker fisken. Én viktig miljøfaktor er oksygenmengde i sjøen, som kan variere. Det er kjent at lav oksygenmetning i vannet kan ha negativ effekt i vekstfasen til laksen, men det har vært lite kunnskap om PRV-infeksjon har noen effekt på fiskens toleransegrense for lave oksygennivå i vannet. Nettopp dette er noe Morten Lund ved Veterinærinstituttet har undersøkt i sitt doktorgradsarbeid.

−En infeksjon med PRV infiserer de røde blodcellene hos fisken, og fører til utvikling av alvorlig hjertebetennelse. De røde blodcellene har som hovedfunksjon å transportere oksygen og karbondioksid i kroppen. Når disse blodcellene ikke fungerer optimalt, påvirker dette fiskens evne til å tåle mindre oksygen og andre stressfaktorer, som for eksempel andre virusinfeksjoner, forklarer Lund.  

I sjøen blir oppdrettslaks kontinuerlig eksponert for mikroorganismer som kan gi sykdom.  Påvisning av to ulike virus i samme fisk er vanlig, og det har vært påvist sykdom av pankreassykdom (PD) som forårsakes av salmonid alphavirus (SAV) i oppdrettslaks i sjøanlegg. Begge disse virusene gir sykdom på hjerte- og skjelettmuskulatur.

Effekten motvirkes ved tidligere eksponering for lavt oksygennivå

I arbeidet har han gjort smitteforsøk med oppdrettslaks, der han både undersøkte om en PRV -infeksjon hadde effekt på oksygenopptak og om det påvirket smitte av SAV som gir pankreassykdom(PD).

Smitteforsøket viste at laksen har redusert toleranse for lave oksygennivå i vannet når den er infisert med PRV, men viste også at effekten motvirkes dersom fisken har vært utsatt for lave oksygennivåer tidligere.

PRV-smitte trigger immunforsvaret

Forsøket viste også at laks som var infisert med PRV til en viss grad var beskyttet mot infeksjon av viruset SAV. Dette inkluderte også organ som ikke påvirkes av PRV- infeksjon. Det betyr at reaksjonene som settes i gang i fiskens blod for å beskytte den mot den første virusinfeksjonen også kan beskytte fisken mot andre typer virusinfeksjoner som angriper andre organer som har blodgjennomstrømning.

Lund konkluderer med at en infeksjon med PRV påvirker både fysiologiske og immunologiske reaksjoner i Atlantisk laks og har effekt på fiskens evne til å tåle andre stressfaktorer i tillegg til infeksjonen.

Disputasen ble avholdt ved Fakultet for Veterinærmedisin, NMBU
Norsk tittel på avhandlingen:
Immunologiske og fysiologiske effekter av Piscine orthoreovirus infeksjon i Atlantisk laks (Salmo salar)

Engelsk tittel på avhandlingen:
Immunological and physiological effects of Piscine orthoreovirus infection in Atlantic salmon (Salmo salar)

Hovedveileder:
Maria K. Dahle, Veterinærinstituttet

Medveiledere:
Espen Rimstad, NMBU
Vidar Aspehaug, PatoGen

Del artikkel